พุทรานมสด

พุทรานมสด

  • รูปหลัก
พุทรานมสด ความสูงต้นพันธุ์ประมาณ 65 ซม. (+- 10 ซม.)
180.00THB
70.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

พุทรานมสด การปลูกพุทรานมสดสามารถปลูกไดทั้งในพื้นที่ดอนและที่ราบลุ่ม ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว (ดินที่น้ำไม่ไหลผ่าน) และดินทรายล้วนปลูกไม่ได้ จุดเด่นของพุทรานมสด อยู่ที่รสชาติที่มีความหวาน กรอบ อร่อย เย็นชื่นใจเมื่อเคี้ยวในปาก และที่สำคัญเมื่อรับประทานจะได้กลิ่นนมสด ซึ่งจากลักษณะพิเศษดังกล่าวทำให้พุทราชนิดนี้มีราคาสูง และถูกอกถูกใจผู้บริโภค ดังนั้นพุทรานมสดจึงขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนผลิตกันไม่พอขายเลยทีเดียว ความสูงต้นพันธุ์ประมาณ 65 ซม. (+- 10 ซม.)

 1898
ผู้เข้าชม

คลังความรู้

การปลูกมะม่วงแบบประสบการณ์จริง เป็นการรวบรวมเอาเทคนิคและวิธีการจากชาวสวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จ นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ผู้อ่านอ่านง่าย และนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริง
2558 ผู้เข้าชม
การที่จะเลือกปลูกไม้ผลชนิดใด ควรพิจารณาความต้องการสภาพดินฟ้าอากาศของไม้ผลแต่ละชนิด ต้องพิจารณาให้ถูกต้องเหมาะสมมีหลักพิจารณา  ดังนี้
3155 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์