มะพร้าวเตี้ยน้ำหอม(ลูก)

มะพร้าวเตี้ยน้ำหอม(ลูก)

  • รูปหลัก
น้ำมะพร้าวน้ำหอม เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ มีวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ การดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมทุกวันหรือบ่อยๆ จะช่วยบำรุงสมองและสุขภาพให้แข็งแรง ในส่วนเกษตรกรผู้ปลูกควรยึดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปลูกพอกินพอใช้และเหลือขาย ก็จะมีรายได้ให้ดำรงชีพได้แบบวิถีพอเพียงและมั่นคง
200.00THB
85.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

มะพร้าวเตี้ยน้ำหอม
มะพร้าวน้ำหอมปลูกยากหรือไม่? มีคำตอบว่า มะพร้าวมี 2 กลุ่ม คือ มะพร้าวแกง และมะพร้าวอ่อนน้ำหอมหรือมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหอมปลูกได้ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอน ในที่ลุ่มภาคกลางจะปลูกในระบบสวนด้วยการยกร่องแปลงปลูกให้สูง จัดให้มีร่องน้ำระหว่างแปลงปลูก แปลงมะพร้าวที่ปลูกในระยะ 1-2 ปี ควรปลูกพืชอายุสั้นเป็นพืชแซม เช่น พืชผักต่างๆ หรือไม้ผล เช่น กล้วย หรือมะละกอ ส่วนในที่ดอนมีแหล่งน้ำและมีฝนตกสม่ำเสมอ เช่น ภาคใต้จะนิยมปลูกในระบบไร่ มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด หรือสับปะรด เป็นพืชแซม ซึ่งการปลูกพืชแซมเป็นการผสมผสานการให้น้ำและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อเสริมรายได้นำมาเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิต และหยุดปลูกพืชแซมเมื่อต้นมะพร้าวอายุ 2 ปีขึ้นไป เพราะเป็นช่วงที่ใกล้จะเริ่มเก็บผลมะพร้าวน้ำหอมไปขาย
การปลูก ให้ขุดหลุมปลูกกว้างยาวและลึก ด้านละ 75 เซนติเมตร ในที่ดอนขุดหลุมปลูกกว้างยาวและลึก ด้านละ 1 เมตร รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ใบไม้ผุ หรือกาบมะพร้าวสับ คลุกเคล้ากับดินด้านบนที่ตากแห้งใส่ให้เต็มหลุม วางต้นพันธุ์เสมอปากหลุมสำหรับการปลูกบนที่ลุ่ม และต่ำกว่าปากหลุมสำหรับที่ดอน ปักไม้ผูกยึดกับต้นพันธุ์ป้องกันการโค่นล้ม ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว ห่างกันประมาณ 7 เมตร หรือเป็นแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า
การใส่ปุ๋ย เมื่อต้นมะพร้าวน้ำหอมอายุ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือมูลสัตว์ โดยใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 ใส่ 1 กิโลกรัมต่อต้น โดยหว่านรอบทรงต้น ปีที่ 2 ใส่สูตรเดิม 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น ในปีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21-2 (เพิ่มแมกนีเซียม 200 กรัม) ใส่ 3 กิโลกรัม ต่อต้น ควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นฤดูฝนหรือเดือนพฤษภาคม และปลายฤดูฝนในเดือนตุลาคม การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นวิธีการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพด้วย
การให้น้ำ ในที่ลุ่มแบบระบบยกร่องสวน มะพร้าวน้ำหอมจะได้รับน้ำพร้อมกับพืชผักและไม้ผลอายุสั้น ส่วนรากมะพร้าวจะแผ่ลงริมร่องสวนดูดซับน้ำ ทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดี และได้ผลดก ส่วนการปลูกในที่ดอน ถ้าฝนไม่ตกหรือในฤดูแล้งต้องให้น้ำสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ต้นมะพร้าวได้รับน้ำพอเพียงต่อการเจริญเติบโต
การเก็บเกี่ยว เมื่อต้นมะพร้าวน้ำหอมอายุ 2 ปีครึ่ง ก็เริ่มให้ผล หรือนับระยะเวลาตั้งแต่ออกช่อดอกหรือจั่นได้ 190-200 วัน ก็จะพัฒนาไปเป็นผลอ่อน มีน้ำหวานหอมและเนื้ออ่อนนุ่ม มีกะลาที่แข็งทนทานต่อการขนส่ง ในรอบ 1 ปี จะตัดเก็บมะพร้าวได้ 12-15 ครั้ง ในทุก 20 วัน จะตัดเก็บมะพร้าวได้ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ทะลาย ทะลายละ 10-30 ผล
ต้นมะพร้าวน้ำหอมช่วงอายุ 3-10 ปี ต้นยังเตี้ย การตัดเก็บจึงใช้วิธีเดินตัดทีละทะลาย เมื่อต้นมะพร้าวอายุ 10 ปีขึ้นไป ต้นมะพร้าวสูงขึ้น การตัดเก็บให้ใช้มีดขอผูกติดปลายไม้ไปเกี่ยวตัดทีละทะลาย แต่ต้องใช้ไม้ค้ำทะลายไว้ก่อน เมื่อตัดและนำลงมาก็จะได้ผิวผลมะพร้าวที่สวยงาม และเก็บได้นาน 7 วัน นำมะพร้าวที่เก็บใส่ในรถเข็นหรือรถสาลี่ลากจูงออกจากสวนไปสู่แหล่งรวมผลผลิต เพื่อขนส่งไปยังตลาดท้องถิ่นหรือโรงงานแปรรูป
ตลาด จะมีพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าในท้องถิ่นมารับซื้อถึงในสวน เพื่อนำไปขายที่ตลาดในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียง ราคาซื้อขาย 200-500 บาท ต่อทะลาย ส่วนพ่อค้ารายย่อยจะเปิดท้ายรถกระบะเล็กนำมะพร้าวน้ำหอมไปขายเป็นผลสด 20-35 บาท ต่อผล หรือนำน้ำและเนื้อมะพร้าวน้ำหอมบรรจุใส่แก้วหรือใส่ถุงวางขายให้กับผู้ซื้อ
น้ำมะพร้าวน้ำหอม เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ มีวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ การดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมทุกวันหรือบ่อยๆ จะช่วยบำรุงสมองและสุขภาพให้แข็งแรง ในส่วนเกษตรกรผู้ปลูกควรยึดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปลูกพอกินพอใช้และเหลือขาย ก็จะมีรายได้ให้ดำรงชีพได้แบบวิถีพอเพียงและมั่นคง
ในมุมมองที่น่าสนใจ มะพร้าวน้ำหอม ปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย แต่ต้องดูคุณสมบัติของดินในพื้นที่ว่าเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้เพียงใด เพื่อความมั่นใจให้เก็บตัวอย่างดินใส่ถุงส่งให้หมอดินในชุมชนตรวจ หรือส่งไปที่กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ตรวจวิเคราะห์ดินว่ามีธาตุอาหารใด? บ้าง เพื่อช่วยให้ใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตร ถูกอัตราส่วนและตรงกับระยะเวลา ต้นมะพร้าวจะเจริญเติบโตให้ผลผลิตดก และผู้ปลูกได้รับผลตอบแทนคุ้มทุน
ความสูงต้นพันธุ์ประมาณ 55 ซม. (+- 10 ซม.)

 1815
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับสวยๆหลากหลายชนิด เหมาะกับคนที่ชอบปลูกต้นไม้เพื่อตกแต่งบ้านให้สวยงาม
รวมพืชพันธุ์ไม้ผลหลากหลายชนิด
จำหน่ายไม้ฟอกอากาศหลาหลายชนิด
เรามีจำหน่ายทั้งขนุนทองประเสริฐ ขนุนทองมาเล ขนุนทวายปีเดียว ขนุนแดงสุริยา ขนุนเพชรดำรง ขนุนเพชรราชา ขนุนไร้เมล็ด จำปาดะ
จำหน่ายชมพู่หลายสายพันธุ์ เช่น ชมพู่ทับทิมจันทร์ ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน ชมพู่มะเหมี่ยว
จำหน่ายทุเรียนหลายสายพันธุ์ เช่น หมอนทอง พวงมณี
จำหน่ายน้อยหน่าหลายสายพันธุ์ เช่น น้อยหน้าฝ้ายเกษตร น้อยหน่าสัปปะรด น้อยหน่าเพชรปาช่อง
จำหน่ายต้นพันธุ์พุทรา

คลังความรู้

การปลูกมะม่วงแบบประสบการณ์จริง เป็นการรวบรวมเอาเทคนิคและวิธีการจากชาวสวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จ นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ผู้อ่านอ่านง่าย และนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริง
1493 ผู้เข้าชม
การที่จะเลือกปลูกไม้ผลชนิดใด ควรพิจารณาความต้องการสภาพดินฟ้าอากาศของไม้ผลแต่ละชนิด ต้องพิจารณาให้ถูกต้องเหมาะสมมีหลักพิจารณา  ดังนี้
2339 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์