ลูกพลับฟูยู่

ลูกพลับฟูยู่

  • รูปหลัก
ลูกพลับฟูยู่พันธุ์ฟูยู (Fuyu) เป็นพลับหวานชนิดสีของเนื้อคงที่ เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ ลักษณะผลกลมแต่ค่อนข้างแบนเล็กน้อย ขนาดปานกลางจนถึงใหญ่ สีเหลืองสดจนถึงอมส้ม ปลูกได้ดีในบริเวณที่มีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ต้องการอากาศหนาวเย็นกว่าพันธุ์อื่นความสูงต้นพันธุ์ประมาณ 70 ซม. (+- 10 ซม.) เสียบยอด
320.00THB
165.00THB
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

ลูกพลับฟูยู่
พันธุ์ฟูยู (Fuyu) เป็นพลับหวานชนิดสีของเนื้อคงที่ เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ ลักษณะผลกลมแต่ค่อนข้างแบนเล็กน้อย ขนาดปานกลางจนถึงใหญ่ สีเหลืองสดจนถึงอมส้ม ปลูกได้ดีในบริเวณที่มีความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ต้องการอากาศหนาวเย็นกว่าพันธุ์อื่นความสูงต้นพันธุ์ประมาณ 70 ซม. (+- 10 ซม.) เสียบยอด
 1475
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับสวยๆหลากหลายชนิด เหมาะกับคนที่ชอบปลูกต้นไม้เพื่อตกแต่งบ้านให้สวยงาม
รวมพืชพันธุ์ไม้ผลหลากหลายชนิด
จำหน่ายไม้ฟอกอากาศหลาหลายชนิด
เรามีจำหน่ายทั้งขนุนทองประเสริฐ ขนุนทองมาเล ขนุนทวายปีเดียว ขนุนแดงสุริยา ขนุนเพชรดำรง ขนุนเพชรราชา ขนุนไร้เมล็ด จำปาดะ
จำหน่ายชมพู่หลายสายพันธุ์ เช่น ชมพู่ทับทิมจันทร์ ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน ชมพู่มะเหมี่ยว
จำหน่ายทุเรียนหลายสายพันธุ์ เช่น หมอนทอง พวงมณี
จำหน่ายน้อยหน่าหลายสายพันธุ์ เช่น น้อยหน้าฝ้ายเกษตร น้อยหน่าสัปปะรด น้อยหน่าเพชรปาช่อง
จำหน่ายต้นพันธุ์พุทรา

คลังความรู้

การปลูกมะม่วงแบบประสบการณ์จริง เป็นการรวบรวมเอาเทคนิคและวิธีการจากชาวสวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จ นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ผู้อ่านอ่านง่าย และนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติได้จริง
1943 ผู้เข้าชม
การที่จะเลือกปลูกไม้ผลชนิดใด ควรพิจารณาความต้องการสภาพดินฟ้าอากาศของไม้ผลแต่ละชนิด ต้องพิจารณาให้ถูกต้องเหมาะสมมีหลักพิจารณา  ดังนี้
2726 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์